• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (บอลล์วาล์วทองเหลือง) จำนวน 9 รายการ
Product Description Price Action
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 1 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F05
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
615.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F07
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
1,175.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 1-1/4 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F06
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
895.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 1/2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F03
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
325.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 1/4 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F01
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
325.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F08
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
1,848.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 3 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F10
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
9,453.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 3/4 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F04
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
448.00 บาท * |
บอลล์วาล์ว FUSAN สำหรับงานทั่วไป ขนาด 3/8 นิ้ว
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : VB-F02
ยี่ห้อสินค้า : ฟูซาน (FUSAN)
325.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)