• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (สายดับเพลิง) จำนวน 5 รายการ
Product Description Price Action
สายดับเพลิง ตราฟูจิว่า ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 9.ท่อยาง/สายดับเพลิงและสายพาน
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
2,480.00 บาท * |
สายดับเพลิง ตราฟูจิว่า ขนาด 2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 9.ท่อยาง/สายดับเพลิงและสายพาน
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
5,040.00 บาท * |
สายดับเพลิง ตราฟูจิว่า ขนาด 2-1/2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 9.ท่อยาง/สายดับเพลิงและสายพาน
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
5,400.00 บาท * |
สายดับเพลิง ตราฟูจิว่า ขนาด 3 นิ้ว
หมวดสินค้า : 9.ท่อยาง/สายดับเพลิงและสายพาน
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
7,920.00 บาท * |
สายดับเพลิง ตราฟูจิว่า ขนาด 4 นิ้ว
หมวดสินค้า : 9.ท่อยาง/สายดับเพลิงและสายพาน
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
12,000.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)