• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ปั๊มชัก) จำนวน 5 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มชัก UMA ขนาดท่อ(นิ้ว) เข้าxออก 1
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SU-1500LG49
ยี่ห้อสินค้า : ยูเอ็มเอ (UMA)
4,200.00 บาท * |
ปั๊มชัก TRIC ขนาดท่อ(นิ้ว) เข้าxออก 1-1/2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : TPJ-5000
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
8,800.00 บาท * |
ปั๊มชัก TRIC ขนาดท่อ(นิ้ว) เข้าxออก 1
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : TPJ-2000
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
4,400.00 บาท * |
ปั๊มชัก TRIC ขนาดท่อ(นิ้ว) เข้าxออก 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : TPJ-25000
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
12,700.00 บาท * |
ปั๊มชัก UMA ขนาดท่อ(นิ้ว) เข้าxออก 1-1/2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SU-6000L
ยี่ห้อสินค้า : ยูเอ็มเอ (UMA)
8,100.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)