• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (อุปกรณ์) จำนวน 18 รายการ
Product Description Price Action
แท่นเลื่อนได้แบบมีล้อ รุ่น TROLLEY-2011(TS-QD)
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : TROLLEY-2011(TS-QD)
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
5,000.00 บาท * |
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น ปืนฉีด GALAXY (อิตาลี)
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : ปืนฉีด GALAXY (อิตาลี)
ยี่ห้อสินค้า : แกแลคซี่ (GALAXY)
2,240.00 บาท * |
ฟาร่า 100 อีดับเบิ้ลยู ยี่ห้อ ARCE
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : ฟาร่า 100 อีดับเบิ้ลยู ยี่ห้อ ARCE
ยี่ห้อสินค้า : อาเช่ (ARCE)
550.00 บาท * |
# 1 ปลอกย้ำสายพ่นยา 8.5 มม. ทองเหลือง
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : # 1
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
22.00 บาท * |
# 3 ข้อต่อสายพ่นยา 8.5 มม. ทองเหลือง
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : # 3
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
84.00 บาท * |
PS-4 ปืดฉีดเอนกประสงค์
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : PS-4
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
1,200.00 บาท * |
ก็อกบอลล์ ผ.ผ (เครื่อง) รุ่น SC98/BC-304
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SC98/BC304
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
170.00 บาท * |
ก็อกบอลล์ ผ.ม. (ด้าม) รุ่น SC98/BC303
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SC98/BC303
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
165.00 บาท * |
เกจ์กลม รุ่น SC98/105
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SC98/105
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
400.00 บาท * |
เกจ์ยาว รุ่น SC98/U117
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SC98/U117
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
420.00 บาท * |
ด้ามฉีดหัวตรง รุ่น SL-103
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SL-103
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
720.00 บาท * |
ด้ามหัวฉีดงอ รุ่น SL-101
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SL-101
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
780.00 บาท * |
แท่นเลื่อนได้ รุ่น SC-105
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : SC-105
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
630.00 บาท * |
ปืดฉีดพ่น 12 นิ้ว รุ่น PS-12
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : PS-12
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
1,200.00 บาท * |
ปืดฉีดพ่น 24 นิ้ว รุ่น PS-24
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : PS-24
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
1,650.00 บาท * |
ปืนฉีดแรงอัดสูง 60 บาร์ รุ่น PG-120
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : PG-120
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
3,080.00 บาท * |
หัวฉีดพ่นยา รุ่น N-705
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : N-705
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
520.00 บาท * |
หัวฉีดพ่นยา รุ่น N-707
หมวดสินค้า : 2. เครื่องพ่นยา
รุ่นสินค้า : N-707
ยี่ห้อสินค้า : ซันชิน (SANCHIN)
470.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)