• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส) จำนวน 2 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2000
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NCS-2000
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
13,700.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2500
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NCS-2500
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
16,200.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)