• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า) จำนวน 58 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว AU-450
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AU-450
ยี่ห้อสินค้า : อาเช่ (ARCE)
6,750.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบเจ็ทส่งสูง รุ่น WDC-100DP
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : WDC-100DP
ยี่ห้อสินค้า : ไวกิกิ (WIKIKI)
4,250.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว AU-1600
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AU-1600
ยี่ห้อสินค้า : อาเช่ (ARCE)
16,350.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว AUM-1200
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AUM-1200
ยี่ห้อสินค้า : อาเช่ (ARCE)
11,500.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า EUM-1200
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUM-1200
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
9,250.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบ 2 ใบพัด EUT-1200
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUT-1200
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
17,450.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบ 2 ใบพัด EUT-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUT-800
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
12,150.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบเจ็ทส่งสูง รุ่น EUD-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUD-800
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
12,400.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว EU-1600
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EU-1600
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
15,250.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว EU-2400
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EU-2400
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
20,500.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งฟูจิว่า แบบธรรมดา FT-2005(T) ไฟ 3 สาย
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : FT-2005(T)
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
6,800.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ใบพัดทองเหลือง WDC-6
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : WDC-6
ยี่ห้อสินค้า : ไวกิกิ (WIKIKI)
2,250.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUT-2400
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
24,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบเจ็ทส่งสูง รุ่น EUJ-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUJ-800
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
8,800.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว EU-450
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EU-450
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
5,900.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว EU-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EU-800
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
9,350.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเดี่ยว EUF-2400
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : EUF-2400 (หน้าแปลน)
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
20,500.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่ง แบบใบพัดเฟือง NARP-505
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NARP-505
ยี่ห้อสินค้า : อาเช่ (ARCE)
2,200.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งโชว์ฟู แบบงานเฉพาะกิจ รุ่น CVQ-532
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : CVQ-532
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
70,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งโชว์ฟู แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น SP-332
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SP-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
23,000.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)