• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ปั๊มบาดาล) จำนวน 8 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว EUROE กำลัง 2 HP. JUMP-4P2035
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : JUMP-4P2035
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
26,800.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว EUROE กำลัง 1 HP. JUMP-4P1020
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : JUMP-4P1020
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
19,375.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว EUROE กำลัง 1.5 HP. DEEP-4P1525
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : DEEP-4P1525
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
15,000.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว EUROE กำลัง 1.5 HP. JUMP-4P1520
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : JUMP-4P1520
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
22,750.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 4 นิ้ว EUROE กำลัง 3 HP. JUMP-4P3035
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : JUMP-4P3035
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
40,500.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 6 นิ้ว MYERS กำลัง 10 HP. 66P-10115-2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : 66P-10115-2
ยี่ห้อสินค้า : ไมเยอร์ส (MYERS)
188,000.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 6 นิ้ว MYERS กำลัง 15 HP. 66P-15115-2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : 66P-15115-2
ยี่ห้อสินค้า : ไมเยอร์ส (MYERS)
215,000.00 บาท * |
ปั๊มบาดาลสำหรับบ่อ 6 นิ้ว MYERS กำลัง 7.5 HP. 66P-775-2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : 66P-775-2
ยี่ห้อสินค้า : ไมเยอร์ส (MYERS)
144,000.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)