• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า ( ปั๊มจุ่ม) จำนวน 48 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาดยี่ห้อ ฟูจิวา รุ่น FABC-1500W
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : FABC-1500W
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
13,100.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มไฟฟ้า JOB-351
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : JOB-351
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
2,550.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-0512
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
13,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ยี่ห้อ ฟูจิวา รุ่น FABC-1700W
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : FABC-1700W
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
14,100.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว KL-732
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KL-732 (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
112,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด ยี่ห้อ FUJIWA ใช้กับท่อขนาด 2, 1.5 นิ้ว รุ่น DEEP-50
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : DEEP-50
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
4,490.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NSK-800T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NSK-800T
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
17,400.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-732
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
99,300.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 2
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KS-532B (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
80,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800T (ไฟ 3 สาย)
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NS-800T (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
7,900.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด FUJIWA แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว FT-1500
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : FT-1500
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
10,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 10 นิ้ว และ 8 นิ้ว KL-1032T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KL-1032T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
150,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1นิ้วและ 2นิ้ว KH-112
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : KH-112
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
23,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย FUJIWA แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว FTS-400
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : FTS-400
ยี่ห้อสินค้า : ฟูจิวา (FUJIWA)
8,500.00 บาท * |
ปั๊มจุ่ม รุ่น WDZ-2400T ยี่ห้อ WIKIKI
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : WDZ-2400T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
31,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NS-800
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
7,900.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROE แบบสแตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1, 1-1/4 นิ้ว BOB-750S
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : BOB-750S
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
5,250.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROE แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1, 1-1/4 นิ้ว BOB-750SA
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : BOB-750SA
ยี่ห้อสินค้า : ยูโร (EUROE)
5,900.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AXC-100
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
16,240.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด EUROMATIC แบบแสตนเลส ใช้กับท่อขนาด 1-1/2 นิ้ว AXC-100N
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : AXC-100N
ยี่ห้อสินค้า : ยูโรเมติก (EUROMATIC)
15,610.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)