• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (เครื่องกรองน้ำ) จำนวน 7 รายการ
Product Description Price Action
เครื่องกรองน้ำ ART-2+ART-7
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-2+ART-7
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
1,800.00 บาท * |
เฉพาะไส้กรอง (คอตต้อน) ART-6
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-6
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
1,200.00 บาท * |
เครื่องกรองน้ำ ART-1+ART-3
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-1+ART-3
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
2,100.00 บาท * |
เครื่องกรองน้ำ ART-1+ART-6
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-1+ART-6
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
2,100.00 บาท * |
เฉพาะไส้กรอง (คอตต้อน) ART-7
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-7
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
900.00 บาท * |
เฉพาะไส้กรอง (โพลีฟอสเฟต) ART-8
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-8
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
1,450.00 บาท * |
เฉพาะไส้กรอง ART-3
หมวดสินค้า : 8. วาล์ว และ สุขภัณฑ์
รุ่นสินค้า : ART-3
ยี่ห้อสินค้า : แอสตร้า (ASTRA)
1,200.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)