• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (กรรไกรตัดสังกะสี ) จำนวน 2 รายการ
Product Description Price Action
กรรไกรตัดสังกะสี ตราขวานคู่ ขนาด 12 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ตรา ขวานคู่
1,080.00 บาท * |
กรรไกรตัดสังกะสี ตราขวานคู่ ขนาด 8 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : ตรา ขวานคู่
750.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)