• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง) จำนวน 2 รายการ
Product Description Price Action
กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ขนาด 7 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
650.00 บาท * |
กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ขนาด 8 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
760.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)