• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน) จำนวน 5 รายการ
Product Description Price Action
สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน ขนาด 2
หมวดสินค้า : 7. สายดูด/สายส่ง/สายฉีดน้ำ/สายพ่นยา
รุ่นสินค้า : TNB-200
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
5,400.00 บาท * |
สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน ขนาด 1-1/2 นิ้ว
หมวดสินค้า : 7. สายดูด/สายส่ง/สายฉีดน้ำ/สายพ่นยา
รุ่นสินค้า : TTB-150
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
5,200.00 บาท * |
สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน ขนาด 2
หมวดสินค้า : 7. สายดูด/สายส่ง/สายฉีดน้ำ/สายพ่นยา
รุ่นสินค้า : TTB-200
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
6,800.00 บาท * |
สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน ขนาด 3 นิ้ว
หมวดสินค้า : 7. สายดูด/สายส่ง/สายฉีดน้ำ/สายพ่นยา
รุ่นสินค้า : TTB-300
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
10,200.00 บาท * |
สายส่งน้ำเสริมผ้าใบ TRIC สีน้ำเงิน ขนาด 4 นิ้ว
หมวดสินค้า : 7. สายดูด/สายส่ง/สายฉีดน้ำ/สายพ่นยา
รุ่นสินค้า : TTB-400
ยี่ห้อสินค้า : ทริค (TRIC)
13,600.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)