• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ยี่ห้อ โชว์ฟู (SHOWFOU)) จำนวน 24 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด SHOWFOU แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 4 นิ้ว SH-1032T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SH-1032T
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
147,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งโชว์ฟู แบบงานเฉพาะกิจ รุ่น CVQ-532
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : CVQ-532
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
70,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งโชว์ฟู แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น SP-332
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SP-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
23,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งโชว์ฟู แบบมัลติสเตท รุ่น SPM-332
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : SPM-332
ยี่ห้อสินค้า : โชว์ฟู (SHOWFOU)
36,000.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)