• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ยี่ห้อ สเตอร์ (STER)) จำนวน 6 รายการ
Product Description Price Action
กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ขนาด 7 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
650.00 บาท * |
กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามยาง ขนาด 8 นิ้ว
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : มาตรฐาน
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
760.00 บาท * |
ประเก็นหนัง ตราพวงมาลัย ขนาด 1/32 นิ้ว x132 ฟุต
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : GP-1/32
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
89.00 บาท * |
ประเก็นหนัง ตราพวงมาลัย ขนาด 1/64 นิ้ว x165 ฟุต
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : GP-1/64
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
51.00 บาท * |
ประเก็นหนัง ตราพวงมาลัย ขนาด 1/8 นิ้ว x165 ฟุต
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : GP-1/16
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
137.00 บาท * |
ประเก็นหนัง ตราพวงมาลัย ขนาด 1/8 นิ้ว x82 ฟุต
หมวดสินค้า : 6. เครื่องมือ
รุ่นสินค้า : GP-1/8
ยี่ห้อสินค้า : สเตอร์ (STER)
256.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)