• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

Product
สินค้า

สินค้า (ยี่ห้อ นิคส์ (NICS)) จำนวน 16 รายการ
Product Description Price Action
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NSK-800T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NSK-800T
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
17,400.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800T (ไฟ 3 สาย)
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NS-800T (ไฟ 3 สาย)
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
7,900.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 2 HP. NRB-232
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-232
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
46,100.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 5 HP. NRB-532
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-532
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
80,600.00 บาท * |
เครื่องพ่นอากาศพร้อมมอเตอร์ NICS กำลัง 7.5 HP. NRB-732
หมวดสินค้า : 5. เครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องฉีดน้ำ
รุ่นสินค้า : NRB-732
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
125,400.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า NICS รุ่น NS-800
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NS-800
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
7,900.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำสะอาด NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว N-233T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : N-233T
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
24,600.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว NKD-500AP
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NKD-500AP
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
13,400.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว NS-233T
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NS-233T
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
26,000.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบเหล็กหล่อ ใช้กับท่อขนาด 3 นิ้ว NSS-232N
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NSS-232N
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
24,600.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มน้ำเสีย NICS แบบอลูมิเนียม ใช้กับท่อขนาด 2 นิ้ว NHS-400AP
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NHS-400AP
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
9,800.00 บาท * |
ปั๊มจุ่มไฟฟ้า N-125AP
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : N-125AP
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
3,500.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2000
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NCS-2000
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
13,700.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบเซรฟ์ไพรมิ่ง รุ่น NCS-2500
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NCS-2500
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
16,200.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบมัลติสเตท รุ่น NPM-3
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NPM-3
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
22,000.00 บาท * |
ปั๊มหอยโข่งนิคส์ แบบมัลติสเตท รุ่น NPM-4
หมวดสินค้า : 1. ปั๊มน้ำ / เครื่องสูบน้ำ
รุ่นสินค้า : NPM-4
ยี่ห้อสินค้า : นิคส์ (NICS)
25,800.00 บาท * |

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)