• คุณภาพทุกชิ้นงาน
  • บริการอย่างตั้งใจ
  • ขอเพียงคุณเลือกใช้
  • อาเช่ไทยขอขอบคุณ

เกี่ยวกับเรา (About US)

บริษัท อาเช่-ไทย จำกัด

Compamy Profile


- ปี2532 ARCE - THAI อาเช่ - ไทย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนกับ ARCE  ITALY ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี

- ARCE - THAI ได้พัฒนาการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม จึงได้จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ หลีแซกรุ๊ป

ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี 2502 ความหลากหลาย และความชำนาญในด้านสินค้าได้เกื้อกูล และเสริมการตลาดให้กับ ARCE - THAI

ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสินค้าจำหน่ายเป็นยี่ห้อของบริษัทในเครือทั้งหมด การบริหารต่างๆ จึงเป็นไปอย่างสมบูรณ์

รวมถึงการบริการอะไหล่ที่มีคุณภาพทุกชิ้น

- วันนี้ www.arce-thai.com ได้จัดทำขึ้นเพื่อการบริการตามรูปแบบของ MODERN TRADE การค้ารูปแบบใหม่และยังเป็น

การขยายตลาดและนำเสนอสินค้าให้แพร่หลายและรวดเร็วที่ดีที่สุด สินค้าเกษตรกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ยังเป็น

สินค้าที่ARCE - THAI ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

- การบริการที่ดี สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ย่อมเยาและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือความตั้งใจของ ARCE - THAI

- ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุน

 

"คุณภาพทุกชิ้นงาน บริการอย่างตั้งใจ 

ขอเพียงคุณเลือกใช้ อาเช่ไทยขอขอบคุณ"